Citrix XenServer Mimarisi

  • Post category:Citrix
  • Post comments:0 Yorum
  • Reading time:46 mins read
Bugün sizlere Citrix’in sunucu sanallaştırma yazılım olan XenServer (Citrix Hypervisor) yazılımdan, hangi bileşenlere sahip olduğundan ve bu bileşenlerin nasıl çalıştığı konularında bilgiler vereceğim.

XenServer Nedir?
XenServer, sunucu, masaüstü ve bulut sanallaştırma altyapıları için endüstri lideri açık kaynaklı bir yazılım platformudur. XenServer, her büyüklükte ve türde kuruluşlar için bugünkü veri merkezi gereklilikleri için bilgi işlem kaynaklarını sanal iş yüklerine dönüşmek ve tek bir platform altında birleştirmeyi amaçlayan bir platformdur.
XenServer’ ın temel özellikleri şunlardır:
  • Tek bir fiziksel makinede birden fazla sanal makineyi (VM) çalıştırmayı
  • Mevcut ağ ve depolama altyapılarını kolayca entegre etmenizi
  • Sanal makineleri XenMotion ile kesintisiz bir şekilde taşımasını
  • HA sistemi ile herhangi bir sunucunuz cevap veremez duruma geldiğinde diğer fiziksel sunucunuz üzerinden sanal makinelerinizin çalışmasını
  • Sanal makine görüntülerinin kolaylıkla taşınabilmelerini sağlar.
Sanallaştırma ve Hypervisor
Sanallaştırma veya daha spesifik olmak gerekirse sunucu sanallaştırma, tek bir fiziksel bilgisayarda birden fazla bağımsız sanal makine çalıştırma yöntemidir. Bu sanal makinelerde yürütülen yazılım, temel donanım kaynaklarından ayrılmıştır. Modern güçlü sunucularda bulunan fiziksel kaynakları tam olarak kullanmanın bir yoludur ve sunucu dağıtımları için toplam sahip olma maliyetini (TCO) azaltır.
Hypervisor, sanal makineler ile fiziksel sunucu arasındaki soyut kavramdır. Sanal makinelerin CPU ve bellek izolasyonlarından sorumludur.
Anahtar bileşenler
Bu bölüm size XenServer’ın nasıl çalıştığı hakkında bilgiler içermektedir. XenServer’ın ana bileşenlerini aşağıdaki resimde görebilirsiniz:
Hardware
Donanım katmanı, CPU, bellek, ağ ve disk gibi fiziksel sunucu bileşenlerini içerir. Fiziksel sunucunuz üzerinde sanal makineleri çalıştırabilmek için Intel VT ve ya AMD-V x86-x64 tabanlı bir işlemciye sahip olmanız gerekmektedir. İlgili donanımınızın XenServer ile uyumlu olup olmadığını HCL listesinden kontrol edebilirsiniz.
Xen Hypervisor
XenServer temelde XenProject Hypervisor yazılımını kullanmaktadır. Bu bir veya daha fazla sanal işletim sistemlerinin tek bir makinede paralel olarak çalışmasına izin verir.
Citrix’in sunucu sanallaştırma yazılımı olan XenServer 7.6, XenProject Hypervisor 4.7 sürümünü kullanmaktadır.
Control Domain (dom0)
Control Domain ya da dom0 olarak adlandırılan bu bölüm, XenServer yönetim bileşenlerinin, ağ, depolama vb. fiziksel aygıt sürücülerinin çalışmasından sorumludur. Ayrıca dom0, sanal makinelerin başlatma ve durdurma talimatlarını vermek için Hypervisor ile konuşan alandır.
Toolstack
Toolstack veya diğer adıyla XAPI, sanal makine yaşam döngüsü işlemlerini, sunucu ve sanal makinelerin ağ ve depolama bağlantılarını ve kullanıcı kimlik doğrulama işlemlerini yapan yazılım yığınıdır.
Guest Domain (VM)
Guest Domain, sunucu üzerinde dom0 aracılığıyla oluşturulan sanal makinelerdir.
XenServer Tools
XenServer Tools, sanal makinelere yüklenen G/Ç sürücüleridir. Nasıl ki bir bilgisayarı formatladığınızda üzerine grafik, Ethernet ve Chipset gibi sürücüler kurarız. Bu kısımda da XenServer Tools sanal makinelerimiz için gerekli olan sürücüleri kurmaktadır.
Sanal makinelerin tam olarak desteklenen bir yapılandırmada olması için, her Windows ve Linux sanal makineye XenServer Tools yüklenmesi gerekir. Eğer bu aracı sanal makineniz üzerine yüklemezseniz, sanal makineden gerekli performansı alamayacaksınızdır.
Anahtar kavramlar
Resource Pool
XenServer, kaynak havuzlarını kullanarak birden fazla sunucuyu ve bu sunuculara bağlı depolama birimlerinizi tek bir varlık gibi yönetmenizi sağlar. Kaynak havuzları, sanal makineleri farklı XenServer sunucularına taşımanıza ve çalıştırmanıza olanak sağlar. Ayrıca tüm sunucular için ağ ve depolama ayarlarınızı tek bir yerden yapılmasına imkan verir.


XenServer kaynak havuzu, XAPI tarafından uygulanan bir master / slave mimarisini benimser. XAPI çağrıları havuz yöneticisinden (master) havuz üyelerine (slave) iletilir. Havuz üyeleri, DB RPC’leri havuz yöneticisine karşı yaparlar. Ana sunucu (master), havuzdaki kaynakları koordine etmek, sonlandırmak ve tüm kontrol işlemlerini yapan sunucudur. Üye sunucular (slave), HTTP ve XMLRPC üzerinden ana sunucuyla (master) konuşur.
Storage Repository
XenServer depolama hedeflerine Storage Repository (SR) denilmektedir. Storage Repository, sanal makinelerin disk içeriğini içeren Sanal Disk Görüntülerini (VDI) depolar. SR’ler, yerel olarak bağlanan IDE, SATA, SCSI ve SAS sürücüleri ve uzaktan bağlanan iSCSI, NFS, SAS ve Fiber Kanal için gerekli desteğe sahiptir.
Her XenServer sunucusu aynı anda birden fazla SR ve farklı SR tipleri kullanabilir. Bu SR’ler sunucular arasında paylaşılabilir veya sadece belirli sunuculara atanabilir.
Networking
Mimari düzeyde, ağ varlıklarını temsil eden üç tür yazılım bileşeni vardır. Bu bileşenler:
PIF, dom0 içinde kullanılan bir yazılım nesnesidir ve bir sunucu üzerindeki fiziksel ağ kartını temsil eder. PIF nesneleri bir isme, ID’ye, bağlı bulundukları ağ ve sunucu bilgilerine sahiptirler.
VIF, bir sanal makinenin sanal ağ kartını temsil eder. VIF nesneleri de bir isme ID’ye, bağlı bulundukları ağ ve sanal makine bilgilerine sahiptir.
Virtual NIC, sunucudaki ağ trafiğini yönlendirmek için kullanılan sunucu üzerindeki sanal Ethernet ağını temsil eder. Ağ nesnelerini de bir isme, ID’ye ve ağ yapısına bağlı olan VIF ve PIF birimlerini içerir.
Eklentiler ve Uygulamalar
Xen Hypervisor temel düzeyde çalışsa da, sanallaştırma deneyimini tamamlamak için belli başlı eklentilere sahiptir.
XenCenter
Windows üzerinde çalışan XenServer altyapınızı yönetmenize imkan veren bir yönetim programıdır.
Workload Balancing (WLB)
Sanal makineleri bir kaynak havuzunda iş yükü en az olan sunucuda çalıştırılmasını sağlayan yük dengeleyici yazılımıdır.
Citrix Lisans Sunucusu
XenServer lisanslarını tanımlayabildiğimiz sanal Linux makinedir.
XenServer Conversion Manager (XCM)
Kullanıcıların mevcut VMware sanal makinelerini XenServer sanal makinelerine dönüştürmeyi sağlayan yazılımdır.Bir yanıt yazın