You are currently viewing Horizon Troubleshooting: This desktop currently has no desktop sources available… Hatası

Horizon Troubleshooting: This desktop currently has no desktop sources available… Hatası

  • Post category:VMware
  • Reading time:14 mins read

 This desktop currently has no desktop sources available. Please try connecting to this desktop again later, or contact your system administrator.”

Bir VMware Horizon ortamının çalışma mantığı en sade haliyle aşağıdaki gibidir;

h8vmHWShiLXmAAAAABJRU5ErkJggg==

Horizon ortamında Desktop Pool’da bulunan Clientlar ile bağlantı sorunları yaşanabilir. Bu durumda birden fazla soru sorarak, birden fazla çözüm üretmek gerekir.

1- Yanlış IP verilmişse; 

Primary Connection Server Domain’den çıkarılır, 

IP adresi değiştirilir, 

Primary Connection Server Domain’e tekrar alınır, 

DNS ve IP adresleri kontrol edilir.

2- Security Server ile Connection Server arasındaki bağlantı; 

Security Server ve Connection Server arasındaki bağlantıda sorun olabilir, bu yüzden birbirleriyle konuşamıyor olabilirler. Bu bağlantı kesilir, yeniden kurulum yapılarak sağlanır.

3- Primary Connection Server ile Security Server arasındaki bağlantıyı kesmek; 

Primary Connection Server ile Security Server arasındaki bağlantı kesilir, 

Security Server ile Connection Server Replica arasında bağlantı kurulur.

VDI ortamlarında yaşanılan sorunların %90’ı son kullanıcı kaynaklıdır. %10’luk dilim ise, kurulum esnasında veya sonrasında yaptığımız veya yapmadığımız değişiklikler sonucu çıkan sorunlardır. Adımları gözden geçirmek ve analiz etmek zaten yaşanılan sorunun büyük kısmının çözülmesi anlamına gelir.

İyi çalışmalar,