You are currently viewing Kritik VMware ESXi Zaafiyetini Kapatma Yöntemi

Kritik VMware ESXi Zaafiyetini Kapatma Yöntemi

  • Post category:VMware
  • Post comments:0 Yorum
  • Reading time:1 mins read

Son dönemlerde birçok üretici güvenlik açığı yayımlamaya başladı. Bunlardan bir tanesi aslında dünyanın en çok kullanılan hypervisor’ı olan VMware ESXi’ya ait. Kapatmak için sırasıyla şu komutları CLI’da çalıştırmanız gerekiyor;

/etc/init.d/slpd stop
esxcli network firewall ruleset set -r CIMSLP -e 0
chkconfig slpd off

chkconfig –list | grep slpd

Son komut sıkıntılı olan servisin durumunu gösteriyor. Off konumda olması gerekiyor, sunucuyu reboot etseniz dahi bu servis kapalı gelecektir.

Bir yanıt yazın