vRealize Automation 8.1 ile Gelen Yenilikler

  • Post category:VMware
  • Post comments:0 Yorum
  • Reading time:25 mins read

KDY

vRealize Automation (vRA) 8.1, vRA için ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Bu sürüm, geliştirme ekibimizin Ekim 2019’daki 8.0 sürümünden bu yana başardığı inanılmaz çalışmalara genişliyor. Bu blog yazısı, 8.1’deki yeni özellikleri yüksek bir seviyede ele alacak.

Cloud Assembly‘de özel kaynaklar oluşturma yeteneğini tanıttık. Özel Kaynaklar, herhangi bir şeyi bir planın parçası olarak kullanılabilecek bir kaynak olarak tanımlamanızı sağlar. Özel kaynak oluşturmanın bir parçası olarak, kaynak için Oluştur, Güncelle ve Yok Et eylemlerini tanımlarsınız. Ayrıca, dağıtıldıktan sonra kaynak için ek 2. Gün işlem eylemleri ekleme olanağı sunuyoruz.
CustomResources
Onay politikaları, hangi dağıtım isteklerinin ve eylemlerinin başlatılmadan önce onay gerektirdiğini kontrol etmeye yardımcı olan bir yönetim düzeyidir. Onaylayan kişi isteği reddederse, istek başlatılmaz ve yürütülemez. Örneğin, önemli bir katalog öğeniz var, ancak önemli miktarda kaynak tüketiyor. BT yöneticilerinizden, isteğin gerekli olduğundan emin olmak için dağıtım isteklerini gözden geçirmesini istiyorsunuz. Başka bir örnek 2.günün eylemleri için geçerlidir. Birçoğu tarafından kullanılan bir dağıtımda değişiklik yapmak yıkıcı olabilir. Söz konusu ekibin dağıtımını yöneten proje yöneticisinin konuşlandırılan katalog öğesindeki tüm değişiklikleri gözden geçirmesini istiyorsunuz.
Screen Shot 2020 03 30 at 8.59.37 AM
Artık bir Projeye atanan bir Bulut Bölgesi içinde CPU, Bellek ve Depolama kullanımını kontrol etmek için gelişmiş yöntemler sunuyoruz. Bulut Bölgeleri birden fazla Projeye atanabilir. Bu, bir Bulut Yöneticisinin kaynakları Projeler arasında fazla tahsis etmesini sağlar. Belirli bir kullanıcı grubu için dağıtım başına sınırlar belirleyebilir ve belirli bir altyapı kaynağı kümesinin aşırı kullanımını önleyebilirsiniz.
Screen Shot 2020 03 30 at 2.21.08 PM
vRealize Orchestrator artık geleneksel vRealize Orchestrator java komut dosyası dilinin yanı sıra iş akışlarındaki görevler için PowerShell, Nodejs ve Python’u destekliyor. Bu vRealize Orchestrator için büyük bir gelişmedir. PowerShell komut dosyalarını çalıştırmak için artık bir PowerShell Ana Bilgisayarına sahip olmanıza gerek yok. Ayrıca Nodejs ve Python‘un dahil edilmesi, bu diller için mevcut kütüphaneleri kullanarak karmaşık iş akışları oluşturmayı kolaylaştırır. HTML 5 istemcisine geçiş gerçekleştiğinde herkesin vRealize Orchestrator’da aşina olduğu ağaç görünümü kullanılamıyordu. VRealize Orchestrator 8.1’in yayımlanmasıyla birlikte ağaç görünümünün bir sürümü hiyerarşik klasörlerle geri döndü. Artık iş akışlarınızı önceki sürümde yaptığınız gibi kolayca düzenleyebilirsiniz. Ayrıca bir Git deposundan farklı dallarla iş akışlarının senkronizasyonu desteklenir.Daha önce sadece tek bir şubeye kaynak kontrolü sağlanıyordu. Bu, kodun normal Git işlemleri ve PR istekleri aracılığıyla tanıtımına izin verir. İş akışı tasarımcısında sürüm geçmişi altında bir iş akışının sürümleri arasındaki görsel farklılıkları da görebilirsiniz.
polyglot
8.1, vIDM ve vRA için tercih edilen bir özellik olarak çoklu kiralama özelliğini sunar. Kiracılık, yönetişim ve kaynaklar için mantıklı izolasyon sağlayan Tedarikçi ve Kiracı kuruluşlarından yararlanır. Yapılandırma ve yönetim LCM aracılığıyla gerçekleştirilir. 
Screen Shot 2020 04 10 at 3.52.45 PM 1
VRealize Automation 8.1 içindeki tüm hizmetler için yeni bir salt görüntüleme rolü atanabilir. Rol Bu role atanan bir kullanıcının yapılandırmaları, dağıtımları, planları vb. Görebildiği, ancak platformla hiçbir şekilde etkileşime giremediği bir “denetçi” yeteneği sağlar. İzleyici rolü Projeler için de kullanılabilir. Yöneticiler bu rolü kullanarak görünümün yalnızca belirli projelere erişimini kısıtlayabilir.
Sadece Görüntüle
VCealud Automation 8.1’de (vRA), vCloud Foundation (vCF) kullanan müşterilerin vCloud Foundation çözümü ile sağlanan altyapıyı ve politikaları daha kolay tüketmelerini sağlayacak harika yeni bir özellik Özel veya Hibrit Bulut oluştururken, altyapıyı ve vCF ve vRA kombinasyonunu tüketecek kullanıcılara hizmet sağlamak bunun için sorunsuz bir yol sağlar.
vcf-int
Sanal makinelerin dağıtımının finansal yönü, bulut kullanımı arttıkça daha kritik hale gelmektedir. Sanal makinelerin fiyatını son kullanıcılara göstermek, yeni sanal makineler talep ederken ve mevcut sanal makinelerini korurken davranışlarını etkilemeye yardımcı olabilir. VRealize Automation 8.1  ve  vRealize Operations 8.1’in piyasaya sürülmesiyle,   VM’lerinizin fiyatlarını tanımlamak artık her zamankinden daha güçlü.
VRA-Fiyatlandırma
VMware Cloud Management stratejisi bugünlerde çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Diğer platformlarla entegrasyonun her sürümünde kollarımızı daha fazla açıyoruz. Bu, vRA’nın çoklu bulut ortamlarının mümkün olduğunca çok yönünün üzerinde bir kontrol düzlemi katmanı olarak işlev görmesini sağlar. En son entegrasyonumuz, Red Hat OpenShift ile BT operatörlerinin yeteneklerini sürekli olarak büyütmelerine yardımcı olmaya çalışıyor. Entegre edildiğinde, ad alanları oluşturabilir ve bunları Cloud Assembly’deki yönetişim ve kontrole izin veren projelere atayabilirsiniz.
openshit-int
VRealize Automation içinde, yukarı akış Kubernetes ortamlarının yanı sıra Kubernetes ortamlarına uygulama dağıtımlarına yardımcı olan tüm alanlara göz atın.
VRA'da K8'ler

Service Broker, Cloud Assembly, vRealize Orchestrator İş Akışları, ABX Eylemleri ve Pazar Yeri OVA’ları ve Şablonlarından ayrıntılı bilgi istemek için kullanımı kolay bir self servis kataloğu sağlar. Artık Kod Akışı boru hatlarını katalog öğeleri olarak da sunabilirsiniz. Bu özellik, kullanıcıların doğrudan Service Broker kataloğundan boru hatları başlatması için kullanımı kolay bir istek süreci sağlar. Kullanıcı artık özel formların harika özelliklerine ön uç CI / CD ve altyapı boru hatlarına erişebiliyor.

CS pipelines

Ansible Tower desteği, müşterilerin blueprint tuvalimizden Ansible Tower İş Şablonları çalıştırmalarını sağlar. vRA, mevcut Ansible Tower örneklerini vRealize Otomasyonuna dahil eder. Bu, müşterilere Kukla ve Ansible Açık Kaynak ile birlikte yapılandırma yönetimi için başka bir seçenek sunar. Ansible Kulesi ve / veya Motor şirket içinde veya bulutta bulunabilir. Yönetilecek veya dağıtılacak düğümler ayrıca şirket içinde veya bulutta da olabilir. Örneklerin nereye dağıtılacağı ve yönetileceği ile entegrasyon, bu çözümlerle entegre olurken maksimum esneklik sağlar.

Yanıtlayıcı '-Kule

İşlem Tabanlı Genişletilebilirlik (ABX), vRealize Automation’ın Bulut Birleştirme Hizmetine entegre edilmiş sunucusuz bir işlev özelliğidir. Daha önce, ABX yalnızca Python ve NodeJS komut dosyası dillerini destekliyordu. VRealize Automation 8.1’in piyasaya sürülmesiyle, şirket içi ABX cihazı artık PowerShell (PS) ‘nin yerel olarak sunucusuz bir işlev olarak çalıştırılmasını destekleyecektir. Yeni destekle, PS ana bilgisayarlarını ve PS komut dizisini desteklemek için karmaşık altyapı oluşturmaya gerek kalmadan PowerShell’in tüm gücünü kullanabilirsiniz.
vRealize Automation 8.1 (vRA), NSXv ve NSX-T için tam NSX güvenlik grubu desteği sunmaz. Yeni ve mevcut güvenlik gruplarına destek dahildir. Güvenlik grubu üyeliği ağ profili veya plan tuvali aracılığıyla denetlenir. İsteğe bağlı güvenlik gruplarına güvenlik duvarı kuralları ve hizmetleri de atayabilirsiniz.

Screen Shot 2020 03 24 at 9.09.40 AM

Artık bir dağıtımla ilişkili ağı dağıtım düzeyinde bir 2. gün güncelleme eylemi olarak değiştirme olanağına sahipsiniz. Girdiler, vSphere iş yükleri için ağ seçimine izin vermek üzere taslaklar içinde kullanılır.

Screen Shot 2020 04 08 at 2.58.43 PM 1

IPAM SDK, bir üçüncü taraf IPAM sağlayıcısının vRealize Automation ve vRealize Automation Cloud ile entegrasyonunu sağlayan bir paket geliştirmek için harika bir araç setidir. İndirme paketi, bir üçüncü taraf IPAM sağlayıcısının örnek bir uygulamasını sağlar. Teknik kılavuz, vRA’nın üçüncü taraf IPAM sağlayıcısı beklentilerine uygun bir IPAM entegrasyonunun nasıl oluşturulacağını açıklar. Code.vmware.com adresinde mevcuttur

Infoblox-IPAM

vRealize Automation 8.1 (vRA), Bulut Bölgeleri’nde Etiketlere dayalı Active Directory tüketimine izin verir. Destek, geliştirme sırasında AD entegrasyon ayarlarının dinamik olarak doğrulanmasını içerir. Makineler, dağıtım kullanıcısının Bulut Montajında ​​atandığı Proje’ye göre doğru Organizasyon Birimine atanır. Bir dağıtım silindiğinde, Active Directory’deki makine hesabı da silinir. VRA Cloud kullanılıyorsa, şirket içi Genişletilebilirlik Eylemi aygıtı gerekir.
VRealize Automation’da geçen yıl yapılan Bitnami satın alma VMware’ini vurgulayan mükemmel yeni özellik. Bitnami, önceden paketlenmiş uygulama yığınlarının tüm kütüphanesini VMware Marketplace’e getirir. Dizüstü bilgisayarınız, Kubernetes ve tüm önemli bulutlar dahil olmak üzere herhangi bir platformda en sevdiğiniz açık kaynak yazılımını kurup çalıştırmanızı kolaylaştırır. Bu popüler uygulama yığınları için sağlanan biçimlerden biri Açık Sanal Cihaz (OVA) biçimidir. Service Broker’ı kullanarak OVA’ları doğrudan self servis kataloğundaki kullanıcılara sağlar
ova kaynak
Son olarak, vRealize Automation 8.1 (vRA), sürüm zamanında hemen vSphere 7 ve NSX-T 3.0 için destek içerir. 8.1 ile çalışmaya başladıktan sonra iş yüklerini ve ağları vSphere 7 ve NSX-T 3.0’a hızlı bir şekilde dağıtmaya başlayabilirsiniz.

Bir yanıt yazın